FAMILIEOPSTELLING

Een familieopstelling is een fascinerend en uniek leerproces.

Het schenkt je waardevolle inzichten en een nieuw, verruimd bewustzijn.


Familiepstellingen zijn geen hocus pocus.


Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode. Het is een systeem om onzichtbare, hinderlijke patronen naar de oppervlakte te brengen. Familieopstellingen helpen om te kunnen voelen en ervaren wat er werkelijk met je aan de hand is.

De gebruikte methodiek werd ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger en laat ons zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaken achter ons gedrag zijn. Ook laat het ons op de snelst denkbare wijze inzien welke rol of positie we in ons huidige gezin of in onze familie van herkomst innemen en welke impact dat heeft.


Familieopstellingen zijn er voor iedereen die zakelijk en/of privé vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten hoe dat komt. Een opstelling is erg geschikt voor jou wanneer je toe bent aan een belangrijke verandering in je leven: persoonlijk, relationeel of zakelijk.

Iets houdt je tegen om aan het roer van je leven te staan, en je wil nu eindelijk wel eens weten wat je al die tijd heeft tegengehouden.


Thema’s die je bijvoorbeeld kan inzetten zijn:

 • je mist verbinding met bepaalde mensen om je heen
 • je voelt je niet gezien
 • je hebt de indruk dat het nooit goed genoeg is
 • je wil inzicht in de relatie met je (ex-)partner
 • je wil de relatie met je ouders, broers, zussen, eigen kinderen … verbeteren
 • je durft niet in jezelf te vertrouwen of in je eigen kracht te staan
 • je loopt steeds vast in werksituaties
 • je worstelt met regelmatig terugkerende angstgevoelens, boosheid, verdriet
 • je hebt ernstige schuldgevoelens
 • je voelt je vaak depressief
 • je hebt last van bindingsangst
 • je hebt het lastig met hartsverbinding
 • je kreeg te maken met verlies (overlijden, scheiding)
 • je vindt het moeilijk om van jezelf te houden
 • één van je kinderen vertoont ernstig probleemgedrag
 • je hebt lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
 • je hebt last van burn-out, stress, verslaving
 • ...Als iemand tegen je zegt dat je de lichaamshouding hebt van je vader of de ogen van je grootvader of dat je als kind toch zo op je overgrootmoeder leek, dan is dat niet moeilijk te geloven. Je kan dat objectief zien. Het is heel duidelijk zichtbaar dat we door fysieke kenmerken met onze familie verbonden zijn. Echter, de onzichtbare ladingen zoals emoties, relationele spanningen, oorlogsverleden, verslavingen, trauma’s, ontrouw, verlies, miskramen, misbruik, geweld, geheimen,… die in een familie gedragen worden, werken ook door over de generaties heen. Het is niet omdat er nooit over gepraat wordt, dat het er niet is!


Tijdens een familieopstelling wordt duidelijk dat wij verbonden zijn met onze voorouders door banden van loyaliteit. Wij dragen onverwerkte emotionele ladingen mee en manifesteren deze onbewust in ons eigen leven – met soms destructieve gevolgen voor ons en de mensen om ons heen.


Elke familie heeft een familiegeweten. Dat geweten leeft en handelt volgens de natuurwetten: het heeft een natuurlijk evenwicht. Als er echter in een familie iets gebeurt of gebeurde (dood, uitsluiting, scheiding, narcisme, dominantie…) waardoor er onevenwicht ontstaat, dan zal het familiegeweten via andere familieleden op zoek gaan naar een nieuw evenwicht. Dynamieken in een familiesysteem zijn veelal een reactie of de tegengestelde werking van de mechanismen. Zo’n dynamiek kan generaties lang doorgaan onder de oppervlakte. Je kan er niet goed de vinger opleggen, maar het stroomt niet.


Als een moeder bijvoorbeeld haar verdriet om haar overleden moeder nooit heeft verwerkt, kan dat onbewust door de dochter opgepikt worden. Hoe sterk de moeder zich ook houdt, de dochter voelt onbewust het onevenwicht en ze gaat dan in plaats van haar moeder dat verdriet uitleven door bijvoorbeeld depressief te worden. Onbewust zegt ze dan: ‘Ik zal wel lijden in jouw plaats, mama.’ Zo groot is onze loyaliteit en liefde voor onze familieleden.


Omdat je tijdens een familieopstelling deze banden van loyaliteit bewust en zichtbaar maakt, zijn opstellingen zo effectief. Je herkent daarbij hoe sterk de invloed van je voorouders op je eigen leven is en je ziet hoeveel meer vrijheid het je geeft als je deze aspecten kan integreren. Je hoeft voor een familieopstelling niet heel je familiehistoriek van buiten te kennen. Je kan erop vertrouwen dat wat er is zal duidelijk worden. 

Tijdens het opstellen kunnen de gebeurtenissen en veranderingen bijna magisch lijken, maar het is beslist geen magie. In een opstelling kan zichtbaar worden waarom je niet van je verslaving kunt afkomen of, je begrijpt ineens wat de reden is dat jij je nooit als zoon of dochter van je ouders hebt gevoeld. Voorgaande noemt Hellinger verstrikkingen, gebeurtenissen in het verleden die de oorzaak zijn van de huidige problemen. Hellinger zegt dat dit vooral heeft te maken met drie dingen:

1. Er zijn mensen buitengesloten.

2. De orde van geven en ontvangen is verstoord.

3. Iemand heeft niet de plaats in het familiesysteem die bij hem/haar hoort.


Bijvoorbeeld, als je als kind voor je ouders moest zorgen in plaats van omgekeerd is de orde van geven en ontvangen verstoord. Door het verstoren van deze orde heb jij ook niet de goede plaats in de familie gehad. Je goede plaats niet hebben, is afgesloten worden van de plaats die jou toekomt. De gevolgen kunnen zijn dat je in je latere leven niet in staat bent om te ontvangen. Geven gaat je goed af, maar op het moment dat je iets van iemand kan of mag ontvangen, voel je je schuldig. Om een gelukkig leven te leiden moeten we in staat zijn tot beiden.


Je kan heel sterk voelen hoe innig je verbonden bent met bepaalde iemanden uit jouw systeem, zoals je voorouders. Eens je onbewuste verstrikkingen zijn gezien en erkend zijn ze vaak al opgelost. Je merkt welke positieve krachten van hen naar jou toestromen. Bovendien ga je meer ontspannen door het leven en zal je jezelf dankbaar zijn dat je de oude problemen achter je hebt gelaten.


Hoe gaat een familieopstelling bij CabaBLOOM er aan toe?


Als je een opstelling doet bij CabaBLOOM, dan doe je dat zonder dat andere familieleden aanwezig zijn.  Ook is dit de enige dienst die we aanbieden waaraan geen intake sessie hoeft vooraf te gaan.


In een kort gesprek geef je als vraagsteller aan wat het thema is.  Er wordt gevraagd om puur bij de feiten te blijven en er geen verhalen of interpretaties bij te vertellen.  Als de vraagsteller dat toch zou doen, wordt telkens opnieuw de focus op de feiten gelegd.


Op basis daarvan beslist de coach welke delen van de familie worden opgesteld. Om in de workshop zichtbaar te kunnen maken wie in je familie en leven speelt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde grondankers. CabaBLOOM gebruikt daarvoor XXL schaakstukken, waarbij de zwarte stukken vaak geplaatst worden voor overleden mensen en de witte voor de levenden. De paarden zijn ook steeds vrij aanwezig en nemen de energieën over die spelen in wat het 'wetende veld' genoemd wordt. Concreet bij CabaBLOOM kan dat de hele weide zijn.


De grondankers of schaakstukken vertegenwoordigen iemand uit jouw systeem, bijvoorbeeld: vader, moeder, tante,..

De vraagsteller geeft de grondankers een plaats in de ruimte.  Daarbij is het belangrijk dat de cliënt niet een van te voren bedacht veld opstelt, maar zonder na te denken, intuïtief en met de aandacht naar binnen gericht, de grondankers één per één op hun plaats zet. Het is van belang dit rustig en één per één te doen. Met elk anker dat in het veld gebracht wordt, verandert immers de energie in het veld en dus ook vaak de reactie van de paarden.


De coach neemt plaats bij elk anker dat geplaatst wordt en geeft puur de sensaties weer die op die plaats en dat moment naar boven komen. Deze sensaties worden meegedeeld aan de vraagsteller die deze gewoon in zich op neemt en daarna vervolgens mag formuleren wat zijn/haar sensaties daarbij zijn. We spreken hier van 'sensaties' omdat dit kan gaan over letterlijke gewaarwoording, maar ook over beelden of gedachten die opkomen. Als coach ben ik ondertussen steeds aandachtig voor wat de paarden laten zien. Ook deze feitelijke vaststellingen worden meegegeven aan de vraagsteller.


Telkens weer gebeurt er iets verrassends. Door de plaats die de ankers nu innemen in een (familie)systeem waar ik als coach vooraf totaal niets van wist, komt informatie vrij die te maken heeft met het onderwerp van de vraagsteller.


In het proces daarna worden ankers verschoven en eventueel dialogen gevoerd om een gezonde plek voor de leden te vinden, met name voor de plaats van de vraagsteller zelf.


Dit proces kan zeer helend zijn. Oude verstrikkingen en patronen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd.
Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd (soort van incubatietijd) duurt voor helder wordt wat in een opstelling was te zien. Opstellingen werken vaak nog dagen tot weken na.De rol van de paarden


De paarden zijn vrij aanwezig in “het wetend veld”. Tijdens de opstelling spiegelen de paarden en komen dezelfde emoties, gedragingen, ervaringen en blokkades naar boven die (vaak onbewust) binnen de oorspronkelijke familie, relaties, werk of andere groep aanwezig zijn/waren.


Omdat paarden heel gevoelig zijn, puur in het hier en nu leven reageren ze instant op innerlijke veranderingen en verschuivingen die tijdens de opstelling plaatsvinden. Zij wijzen aan als er iets of iemand ontbreekt of niet gezien (mag) worden. Zonder oordeel en zonder eigen agenda.


Welke verstrikking wil jij graag ontknopen?
Interesse in een workshop familieopstelling
met échte representanten?

In de toekomst pogen we ook workshops organiseren waarbij de grondankers, de XXL schaakstukken, vervangen worden door échte representanten. Representanten zijn echte voor jou ongekende mensen die door jou in het veld geplaatst worden en iemand uit jouw systeem representeren. Dan ben ik het niet als coach die gaat invoelen, maar zijn het de representanten die gaan weergeven wat hun sensaties zijn door op de plek van je vader, grootmoeder,... te staan. 


Heb je interesse om in de toekomst deel te nemen aan zo een workshop als representant of als vraagsteller?  Stuur zeker al een berichtje via de contactpagina, zodat we je kunnen contacteren eens de data gekend zijn.  Zowel vraagstellers als representanten nemen waardevolle inzichten mee naar huis.